Lapsevanemale

Lugupeetud lapsevanem!

Tüdrukud "Hotellimagnaat" lauamängu mängimas

Tüdrukud “Hotellimagnaat” lauamängu mängimas

MTÜ Teadlik Noor korraldab erinevates Eesti koolides lauamänguringe. Õppetöös lähtume Ettevõtluse Õppekoja sloganist: “Mõtlen loovalt, algatan julgelt, tegutsen arukalt, vastutan ja hoolin!”. Noorema vanuseastme lastega mängime lõbusaid, aga strateegilist mõtlemist arendavaid mänge. Alates 3-4.klassist mängime keerukamaid ja pikemaid lauamänge.

Strateegiliste lauamängude abil arendame lastes:

 • ettevõtlikkust ja sihikindlust, saavutamisvajadust;
 • strateegilist mõtlemist ja tiimisisest koostööd;
 • mängulisust, loovust, uuenduslikkust, riskijulgust;
 • arvutamisoskust;
 • usku enda võimetesse;
 • oskust näha enda tugevusi ning leida endale rõõmupakkuvaid tegevusi;
 • iseseisvust oma eesmärkide püstitamisel;
 • võimet tulemaks toime kaotuste ja ebaõnnestumistega;
 • kuulamisoskust ja enese väljendamisoskust.

Anname lastele (alates 6.klassist):

 • majandusalaseid algteadmisi (k.a mis on tulud-kulud, varad-kohustused);
 • investeerimisalaseid algteadmisi (investeerimine väärismetallidesse, aktsiatesse, maavaradesse, kinnisvarasse, ettevõtetesse);
 • oskuse märgata võimalusi ning neid küllust teenima panna;
 • oskuse ja julguse unistada ning konkreetsed juhtnöörid kuidas oma unistusi realiseerida;
 • oskuse seada eesmärke ja liikuda nende täideviimise teel.

Läbi strateegiliste ning lõbusate lauamängude (alates 6.klassist):

 • tutvustame lapsele ettevõtlikkuse peamisi printsiipe;
 • julgustame lapsi unistama ja oma unistusi ning eesmärke kaardistama;
 • aitame lapsel leida oma tugevusi ja nende baasil luua oma esimene äriplaan;
 • innustame lapsi mõtlema kuidas saada-, teenida- ning säästa raha ning kuidas panna raha enda eest tööle (mõiste “passiivne tulu”);
 • kirjutame üles oma rahalised eesmärgid, esimese äriidee ning investeerimisplaani;
 • aitame lapsel avardada ja arendada oma mõtteviisi, ellusuhtumist ja hoiakuid;
 • anname lastele võimaluse sotsialiseeruda ning koos omavanuste lastega hasartselt, lõbusalt ning arendavalt aega veeta.

1-2.klassi lastega mängime kergemaid lauamänge nagu Blokus, Halli-Galli, Šabotöör, Splash, Elas kord, Dixit, Jenga, Carcassone Junior, Gloobz, OmNomNom, Blitz, Quizoo, Kingdomino, Kes peseb nõud jpm aga ka pikemaid ja keerukamaid mänge nagu Hotellimagnaat ning Carcassone.

3-6.klassi lastega mängime lisaks lühikestele ning lõbusatele mängudele ka pikemaid ja strateegilist mõtlemist nõudvaid mänge nagu Hotellimagnaat, Anti-Monopol, Carcassone, Katani, 7 Wonders, Antike, Katani meresõitjad ning Cashflow.

Lauamänguringid toimuvad:

1-2.klassi õpilastele 1x  nädalas 45min, kuutasu 20€

3-6.klassi õpilastele 1x nädalas 2*45min, kuutasu 30€

 

 

Huviringi registreerumiseks vajutage palun alljärgnevat linki:

Registreerumisvorm

Warren Buffet alustas investeerimisega juba 11 aastaselt, sestap pakume ka Teie lapsele varakult alustamise eelist!